Denne bloggen er tilment å samle nyheter fra Østfold-naturen, være seg hyggelige hendelser som funn av sjeldne arter, turreferater eller opprettelser av nye verneområder - men også mindre trivelige emner som miljøulykker og faunakriminalitet. Tur- og møteprogrammer for de lokale naturfaglige foreningene vil også finnes her. Alle som har gode (eller dårlige) nyheter å dele, oppfordres til å sende dem til naturnytt.ostfold@gmail.com

onsdag 21. mai 2014

Bli med på "Fuglenes Dag"!

Horndykker                                         Foto: Per-Arne Johansen
Førstkommende søndag, 25.mai, har du en unik mulighet til å stifte nærmere bekjentskap med vår lokale fuglefauna! Da arrangerer nemlig Norsk Ornitologisk Forening Fuglenes Dag, og lokallag og fylkeslag over hele landet inviterer publikum ut på fuglekikketur.
I tidligere år har fuglene i Øra naturreservat stått for underholdningen på denne dagen, men i år er det Narnteskogen og Sorgenfrigropas rike fugleliv som skal i kikkerten. Arrangementet starter klokken 11:00 med en fuglesangvandring gjennom den praktfulle edelløvskogen langs Glomma, og vi beveger oss deretter opp til Sorgenfridammen hvor toppender og horndykkere, og mange andre spennende arter viser seg villig frem. Foreningens medlemmer stiller med kraftige teleskop, som vil være tilgjengelige for alle skuelystne. Ringmerking av småfugler står også på programmet for dagen.

Både fugler og fuglefolk ønsker deg hjertelig velkommen!

Kart over området, med parkeringshenvisning.
(Klikk på makørene for informasjon)